هدف اصلي هر بيمه گزاري از خريد هرگونه بيمه نامه اي عبارتست از مطمئن بودن از دريافت خسارت ناشي از بروز حوادث احتمالي كه بيمه گر بر اساس نوع تعهدات مندرج در بيمه نامه به آنان پرداخت مي نمايد.

بیشتر

بیمه ملت به منظور فراهم نمودن آسایش خاطر جـامعــه محتـرم پـزشکی، دندانپـزشکی، پــیـراپــزشـکی و مدیـــــران مجموعـــه ها و ســازمانهـــای پـــزشکی اقدام به ارائه خدامات بیمه ای با شرایط ویژه نموده است.

بیشتر

کارت اعتباری بیمه ملت

كارت اعتباري يكي از ابزارهاي مهم مالي و محصول جديد بيمه ملت است كه به مشتريان معتبر خود اعطاء مي نمايد. اين  محصول  نوعي  بيمه اعتباري  است كه در  معاملات  خرد ؛ بازپرداخت  اقساط  خريداران  به  فروشندگان  را بيمه مي كند.

بیشتر

 

اخبار

پرداخت خسارت 7 میلیاردی توسط بیمه ملت

روابط عمومی بیمه ملت – بیمه ملت خسارتی معادل 7.515.950.000 ریال (هفت میلیارد و پانصد و پانزده میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال) را از محل بیمه شخص ثالث پرداخت ن

تخفیف های بیمه ملت به مناسبت روز پزشک

روابط عمومی بیمه ملت-  بیمه ملت تخفیف های ویژه ای را در محصولات بیمه ای خود برای پزشکان محترم در نظر گرفته است. بر اساس این گزارش، بیمه ملت ضمن تبریک روز