هدف اصلي هر بيمه گزاري از خريد هرگونه بيمه نامه اي عبارتست از مطمئن بودن از دريافت خسارت ناشي از بروز حوادث احتمالي كه بيمه گر بر اساس نوع تعهدات مندرج در بيمه نامه به آنان پرداخت مي نمايد.

بیشتر

بیمه ملت به منظور فراهم نمودن آسایش خاطر جـامعــه محتـرم پـزشکی، دندانپـزشکی، پــیـراپــزشـکی و مدیـــــران مجموعـــه ها و ســازمانهـــای پـــزشکی اقدام به ارائه خدامات بیمه ای با شرایط ویژه نموده است.

بیشتر

کارت اعتباری بیمه ملت

كارت اعتباري يكي از ابزارهاي مهم مالي و محصول جديد بيمه ملت است كه به مشتريان معتبر خود اعطاء مي نمايد. اين  محصول  نوعي  بيمه اعتباري  است كه در  معاملات  خرد ؛ بازپرداخت  اقساط  خريداران  به  فروشندگان  را بيمه مي كند.

بیشتر

 

اخبار

لیست کشیک نوروزی مراکز پرداخت خسارت

روابط عمومی بیمه ملت- مرکز ارتباط با مشتریان بیمه ملت و مراکز پرداخت خسارت مالی و جانی بیمه های اتومبیل در ایام نوروز فعال و آماده پاسخگویی به مشتریان خو

افزایش ده درصدی قیمت دیه در سال 1394

بر اساس بخشنامه ریاست قوه قضائیه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه کامل از ابتدای امسال با 10 درصد افزایش یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون